První jednotná zadání jsou školám k dispozici

Dne 7. března byla zpřístupněna první jednotná zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013, a sice pro obory 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky a 28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Jednotná zadání budou v průběhu března 2013 postupně vystavována na webovém portálu internetového informačního systému (IIS NZZ) na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz:4443/ . Na tomto portálu má každá škola svou kartu školy, obsahující seznam všech oborů, které má zapsané ve školském rejstříku a tedy schválené pro výuku.

Pro přístup školy do systému platí přístupové údaje z loňského roku. Ředitel školy, která přístupové údaje dosud nemá, je obdrží v týdnu od 11. 3. v bezpečnostní obálce.


Problémy související s přístupem školy do IIS NZZ jako je např. ztráta hesla, doplnění oboru na kartu školy apod. řeší pan Petr Kos: petr.kos@nuv_cz