Projekt končí, jednotné učňovské zkoušky budou pokračovat

Praha, 19. prosince 2013: V roce 2014 skončí projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Nová závěrečná zkouška 2, v jehož rámci se připravují jednotné závěrečné zkoušky pro učně. Školy se však nemusí obávat, pro další roky zajistí jednotná zadání a metodickou podporu Národní ústav pro vzdělávání.

Díky tomuto projektu, který finančně podporuje Evropský sociální fond, se podařilo připravit rozsáhlou databázi kvalitních zadání, která tvoří zkušení pedagogové a procházejí oponenturou odborníků z praxe. K jednotným zkouškám se v minulých letech dobrovolně přidávalo stále více škol vyučujících učební obory, ve školním roce 2012/2013 to už bylo téměř 85 %. Projekt MŠMT má na starosti Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).


Tisková zpráva ke stažení

2013_12_19_TZ_NZZ_2.docx 2013_12_19_TZ_NZZ_2.docx (81,89 KB)


Pro školy je použití jednotného zadání lákavé, protože ulehčuje přípravu závěrečných zkoušek. Navíc se pedagogové mohou spolehnout, že témata jednotných zadání odpovídají vzdělávacím standardům a také požadavkům zaměstnavatelů na absolventy toho kterého oboru,“ říká I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč. 

Podle Dlouhodobého záměru rozvoje školské soustavy ČR má být od roku 2014/2015 nová závěrečná zkouška povinná pro všechny školy s učebními obory. K tomu je třeba provést změnu v legislativě, kterou navrhne MŠMT do nejbližší novely školského zákona. „Dosavadní postup projektu Nová závěrečná zkouška 2 ukázal připravenost škol na novou organizaci ukončování oborů vzdělání s výučním listem, takže MŠMT s novelizací školského zákona v této oblasti počítá. Návrh byl již projednán v připomínkovém řízení a podporují ho i orgány tripartity,“ uvádí J. Fryč.

Ať už bude zkouška uzákoněna jako povinná, nebo bude zachována dobrovolnost použití jednotných zadání, je nezbytné, aby celý systém dál fungoval, i když projekt skončí, shodují se zástupci MŠMT i NÚV. Znamená to průběžnou tvorbu a obměnu témat jednotných zadání, včetně jejich posuzování odborníky z praxe, metodickou pomoc školám a fungování informačního systému, který zajišťuje přístup škol k jednotným zadáním. Ministerstvo školství pověřilo přípravou jednotných zadání pro další školní roky NÚV.

Harmonogram roku 2014:

Leden – únor: konečná kontrola a úprava témat (z nich se sestavují jednotná zadání)

Březen: Zpřístupnění jednotných zadání pro školní rok 2013/2014 na webovém portálu (každá škola má přístup k těm učebním oborům, které vyučuje)

Duben - květen: Školy se rozhodnou, zda využijí jednotná zadání při závěrečných zkouškách (musí zvážit, zda mají dostatečné technické vybavení a jestli úroveň výuky odpovídá stanoveným požadavkům). Pak připraví závěrečné zkoušky - buď podle jednotného, nebo vlastního zadání.

Červen: Ve školách budou probíhat závěrečné zkoušky (tj. zkouška písemná, ústní a praktická).

Další informace na www.nzz2.cz

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu, e-mail: dana.kockova@nuv_cz,

tel.: 274 022 411, mobil: 724 652 205

  • PhDr. Zoja Franklová, PR projektu, e-mail: zoja.franklova@nuv_cz, tel.: 724 652 240

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

  • Projekt Nová závěrečná zkouška 2 řídí MŠMT, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na předcházející projekt Nová závěrečná zkouška.