Přístup školy k jednotnému zadání

Jak již bylo uvedeno v úvodu, jednotná zadání závěrečné zkoušky pro jsou od března 2015 vystavena na webovém portálu internetového informačního systému projetu NZZ (dále IIS NZZ) na adrese https://skoly.nzz. nuov.cz. Přístup do tohoto systému má pouze statutární zástupce školy, obvykle její ředitel, který z NÚV poštou získal přístupové údaje. Jedná se o uživatelské jméno – REDIZO školy a heslo, které mu bylo zasláno v zapečetěné obálce doporučeným dopisem.
Na tomto portálu má každá škola svou kartu, obsahující seznam všech oborů, které má zapsané ve školském rejstříku a tedy schválené pro výuku. Karta školy je generována na základě údajů ze školského rejstříku.


  • Pokud budete mít problémy s přístupem Vaší školy do informačního systému NZZ, obraťte se na Petra Kosa:  petr.kos@nuv_cz
  • Pokud nenaleznete všechny obory, které vyučujete, nebo vyučujete jiný obor/obory, je rovněž třeba kontaktovat e-mailem správce informačního systému Petra Kosa petr.kos@nuv_cz a požádat jej o doplnění a úpravu.