Příprava jednotných zadání je v plném proudu

zahradnick___pr__ce_mal___1_1.jpg Během října pokračovaly schůzky autorských týmů, jejichž úkolem je připravit jednotná zadání závěrečných zkoušek.Celkem se v říjnu uskutečnilo 71 schůzek a zúčastnilo se jich 352 editorů a autorů jednotných zadání.

45 schůzek se týkalo oborů vzdělání kategorie H a 26 schůzek bylo věnováno přípravě jednotného zadání pro obory vzdělání kategorie E. Do konce roku 2012 mají autorské týmy přichystat jednotná zadání pro závěrečné zkoušky, které proběhnou v červnu 2013, potom se budou věnovat přípravě dalších témat, aby se rozšířila databáze, z níž se budou generovat zadání v příštích letech. Schůzky autorských týmů probíhají v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2, na který přispívá Evropský sociální fond.

V řadě oborů budou letos závěrečné zkoušky skládat žáci, kteří se už učili podle rámcových a školních vzdělávacích programů. To do některých jednotných zadání přináší nové prvky. Upozorňuje na to např. Ing. Bronislava Urbánková, zástupkyně ředitelky SŠ sociální péče a služeb v Zábřehu, která je editorkou pro obor kat. E Zahradnické práce: „RVP dává školám možnost vybrat si podle místních podmínek, zda budou vyučovat obor celý, nebo bez oblasti ovocnictví a zelinářství. Jednotné zadání proto musíme připravit tak, aby bylo použitelné v obou zaměřeních.“ Konkrétně to znamená, že bude autorský tým připravovat větší počet témat – pro každé zaměření jich bude 30. „Práce to bude složitá, autoři budou muset dávat pozor, aby otázky neobsahovaly něco z jiného zaměření, co se žáci tedy neučili. Podle našich informací se většina škol soustředila na květinářství a sadovnictví, protože po zelinářích a ovocnářích není poptávka,“ dodává Ing. Urbánková.

zahradnick___pr__ce_mal___1.jpg

Další podstatná otázka, kterou řeší autorské týmy v oborech vzdělání kat. E, je nastavení úrovně náročnosti. V těchto oborech se většinou vzdělávají žáci se zdravotním postižením. „Žáků, kteří by neměli nějakou diagnózu, je u nás pořád méně,“ uvádí ředitel SOU v Hubálově Miroslav Kolomazník, který je editorem pro obor Opravářské práce. „Musíme tedy počítat s tím, že se úroveň vyučených v těchto oborech bude dále snižovat.“
Podobný pohled má editorka jednotného zadání Zahradnické práce Bronislava Urbánková: „Závěrečné zkoušky jsou u nás nastaveny tak, aby je mohli udělat i žáci s mentálním postižením. Přitom ti ostatní mohou ukázat svou úroveň třeba tím, že při písemné zkoušce kromě testu samostatně vypracují ještě některé další otázky“. Formulace otázek musí být podle ní pro žáky srozumitelná, obsahuje proto různé obrázky a možnosti, z nichž si žáci mohou vybrat. Je to pro ně jednodušší, než kdyby měli sami formulovat odpověď a těžko by hledali slova. U zvlášť postižených žáků, kteří třeba nemohou sami psát, je navíc možné vyjednat výjimku, aby mohli při zkoušce použít asistenta. „Vycházíme z toho, že žák, který tímto oborem projde, by měl složit i závěrečné zkoušky. V zaměstnání pak stejně bude dělat pomocné práce a nebude nikdy pracovat samostatně,“ dodává Bronislava Urbánková.

provozn___slu__by_ok.jpg

Podle editorky Věry Němcové z NÚV, která má na starosti obor Provozní služby, je třeba jednotné zadání přizpůsobit potřebám žáků a při zkouškách uplatňovat individuální přístup. „Kantoři své žáky znají a vědí, co umí. Snaží se tedy vytvořit podmínky, aby své dovednosti mohli projevit,“ upřesňuje Věra Němcová.

Zoja Franklová

Fotografie ze schůzek autorských týmů