Právě skončily závěrečné zkoušky v učebních oborech

27. 6. 2013: Většina učilišť se letos dobrovolně přidala k jednotným zkouškám, jejichž kvalitu garantuje stát. Závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání skládalo v průběhu června celkem 27 805 žáků. Ti, kteří neuspěli, mají možnost opravit si své výsledky v září.

TZ_NZZ_2_zkousky_konec_2013.doc TZ ke stažení (100,50 KB)


Pro mnohé žáky je složení závěrečných zkoušek dneska těžší, než v době, kdy si zadání připravovala sama škola. Jednotná zadání jim totiž ukládají komplexnější úkoly a kladou větší důraz na praxi v oboru. "Složit zkoušky podle jednotného zadání se ale vyplatí, protože absolventi s certifikátem nové závěrečné zkoušky mají větší prestiž a snadněji seženou dobrou práci," říká hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková.

Sjednocení se na rozdíl od maturit netýká všeobecně vzdělávacích předmětů, ale odborného obsahu. Tým složený z pedagogů a zaměstnavatelů vytváří pro každý obor jednotné zadání, které stanovuje, jaké znalosti a dovednosti má mít absolvent, aby obstál v praxi. Toto zadání pak školy na základě dobrovolnosti využívají u závěrečných zkoušek. Letos se pro nové pojetí zkoušek rozhodlo 402 škol s učebními obory kategorie H (jako je např. Zedník, Prodavač, Kuchař, Elektrikář, Automechanik apod.). To představuje 86 % středních škol vyučujících učební obory, podíl těchto škol se proti minulému roku zvýšil o 5 %. U oborů kategorie E, kde se učí převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, stoupl počet škol na 139 a podíl se zvýšil na 77 %, což je o 16 % víc než loni.  

7 405 učňů letos obhajovalo samostatnou odbornou práci

Výbornou přípravu na praxi představují samostatné odborné práce, které jsou úplně novým prvkem závěrečných zkoušek a zavádějí se postupně. V tomto školním roce je měli žáci celkem ve 12 oborech (např. Kuchař-Číšník, Kovář, Včelař, Hodinář či Kadeřník) na 193 školách. Psaní samostatné odborné práce dává žákům příležitost ukázat, zda umí pracovat s informacemi a jestli jsou schopni samostatného tvůrčího přístupu. Při praktické zkoušce pak dostanou za úkol „vyrobit“ to, co ve své práci teoreticky popsali, a navíc musejí své řešení obhájit před komisí, v některých oborech dokonce v cizím jazyce. 


 

 

Další informace na www.nzz2.cz

 

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu, e-mail: dana.kockova@nuv_cz, tel.: 274 022 411, mobil: 724 652 205
  • PhDr. Zoja Franklová, PR projektu, e-mail: zoja.franklova@nuv_cz, mobil: 724 652 240

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

  • Projekt Nová závěrečná zkouška 2 řídí MŠMT, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje bezprostředně na předcházející projekt Nová závěrečná zkouška.