Postup při manipulaci s jednotným zadáním

Informace obsažené v JZZZ mohou být zpracovávány pouze na klientských počítačích se strukturou systému souborů NTFS (tedy Windows NT a novější).

  • Uživatelský účet na počítači, kde se zpracovávají tyto informace, musíte nastavit tak, aby splňoval pravidla bezpečnosti a ochrany informací, např. po 15 minutách nečinnosti musí dojít k uzamčení počítače; heslo nesmí být založeno na skutečnosti, kterou může někdo získat z osobních informací (jméno, datum narození apod.), minimální délka hesla je 8 znaků; na počítači musí být funkční antivirový SW. Neodcházejte od počítače, na kterém je aktivní účet s přístupem k JZZZ a neodesílejte JZZZ e-mailem ani jinými prostředky.
  • Jednotné zadání budete vždy stahovat na pouze k tomu účelu vyhrazený a řádně označený flash disk, který je k dispozici pouze oprávněným osobám. Jednotné zadání ve verzi pro zkoušející Vám po zpřístupnění všech zkoušek poskytne úplný přehled témat jednotlivých zkoušek (písemné, praktické, ústní) a umožní Vám učinit adekvátní rozhodnutí o tom, která témata využijete pro závěrečnou zkoušku ve Vaší škole. Jakmile si to ujasníte, vstoupíte opět do internetového informačního systému NZZ a upravíte si zadání podle svých potřeb.