Pohled škol, zaměstnavatelů a editorů

Po skončení závěrečných zkoušek v červnu 2012 se k jednotným zadáním vyjadřovali pedagogové, zástupci zaměstnavatelů i editoři, kteří prováděli monitoring na školách. Jejich názory představují důležitou zpětnou vazbu, která se využívá pro tvorbu jednotných zadání v následujícím školním roce.

Školy se v naprosté většině shodnou, že jim jednotné zadání usnadňuje přípravu závěrečné zkoušky. Při písemných zkouškách byly téměř stoprocentně spokojeny jak s náročností tisku, tak s přípravou pomůcek a podkladů. Velmi se také snížil počet drobných chyb v zadáních praktické zkoušky, letos na chybu upozornilo jen 8 % škol, zatímco loni to bylo 37 % škol.

V posledních letech mají školy možnost zařadit do zadání zkoušky vlastní školní část. Ačkoliv se o potřebě této možnosti hodně mluvilo, využívá ji jen malá část škol – u písemných zkoušek 11 %, u praktických 17 % a u ústních se nevyužívá vůbec.

Některé školy zjistily, že nejsou dostatečně technicky vybavené, aby mohli jejich žáci skládat praktickou zkoušku podle jednotného zadání.  Řešily to dvěma způsoby – buď žáci skládali zkoušku na pracovišti některé firmy (letos 19 % škol, loni to bylo 22 %), nebo se škola rozhodla doplnit své vybavení (33 %). Vzhledem k tomu, že se jednotná zadání rozšiřují i v oborech kategorie E, odpovídaly školy na otázku, zda musely u některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jednotné zadání upravit. Nejlépe v tomto ohledu obstálo zadání ústní zkoušky, kde to nebylo třeba vůbec, zadání písemné zkoušky bylo upraveno ve 2 procentech. Nejvíc potíží měli zřejmě žáci se zadáním praktické zkoušky  - to se muselo upravit v 17 procentech škol. V průběhu června 2012 provedli editoři monitoring závěrečné zkoušky ve 126 školách. Zjistili přitom, že žáci u zkoušek prokazují nejlépe své praktické dovednosti, ústní i písemné vyjadřování jim dělá mnohem větší potíže, protože jejich komunikační dovednosti mají nízkou úroveň. Samostatná odborná práce byla ve školním roce 2011/2012 zařazena do praktické zkoušky osmi oborů. Školy, které je vyučují, zdůrazňovaly, že SOP dává žákům možnost ukázat samostatnost, úroveň práce s informacemi i schopnost obhájit zvolené řešení. Ostatní školy se přesto většinou domnívají, že SOP není potřebná. Na rozdíl od odborníků z praxe, kteří navrhli, aby byla nově zařazena do dalších 20 zadání.

Tito zástupci zaměstnavatelů hodnotili především, zda zadání odpovídají požadavkům praxe v oboru. Kladně se vyjádřili u 82 % zadání v oborech vzdělání kategorie E a u 94 % zadání v oborech kategorie H. V ostatních případech vznesli drobnější připomínky a přišli s návrhy na doplnění nebo rozšíření některých obsahových okruhů. Velmi kladně hodnotili zařazení otázek ze světa práce a někteří dokonce doporučovali jejich rozšíření.

Zoja Franklová