Nové závěrečné zkoušky mají podporu škol i zaměstnavatelů

8. 3. 2012 : K 31. březnu končí projekt Nová závěrečná zkouška, který umožnil provést reformu závěrečných zkoušek v učebních oborech. Od dubna na něj naváže dvouletý projekt, jehož cílem je dokončení přípravy jednotných zadání a zdokonalení internetového informačního systému pro jejich zpřístupnění. Obojí je předpokladem pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky ve školách vyučujících učební obory. Výsledky končícího projektu byly představeny na konferenci, která se konala 8. března 2012 v hotelu STEP v Praze 9.

Nová závěrečná zkouška je projekt MŠMT, na který přispívá Evropský sociální fond a realizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Jeho cílem bylo sjednotit požadavky na znalosti a dovednosti absolventů stejných učebních oborů na různých školách, zlepšit jejich připravenost pro praxi a také zvýšit prestiž samotných učebních oborů.

  • Nové závěrečné zkoušky hodnotí zúčastněné školy většinou velmi pozitivně. Ve školním roce 2010/11 uvedlo 95 % škol, že jednotné zadání přispívá ke srovnatelnosti výsledků vzdělávání na různých školách, stejný podíl škol si myslí, že využití jednotných zadání zvyšuje prestiž oborů s výučním listem. Tři čtvrtiny škol se domnívají, že jednotné zadání přispělo ke spolupráci se zaměstnavateli, devíti školám z deseti jednotné zadání usnadnilo přípravu závěrečné zkoušky.

Důležité jsou potřeby praxe

Jednotná zadání závěrečné zkoušky vytváří autorské týmy v čele s odborníky z NÚV nebo řediteli škol a učiteli. Soulad nové závěrečné zkoušky s požadavky praxe zajišťují odborníci z různých oborů vyslaní Hospodářskou komorou ČR, kteří jednotná zadání nejen kontrolují, ale často se na jejich tvorbě také přímo podílí.   

Školám vyučujícím učební obory jsou zadání přístupná vždy od března v Informačním systému NZZ. Závěrečné zkoušky mají stejné části jako dřív, v novém pojetí je však kladen větší důraz na praktické zvládnutí oboru a komunikační schopnosti žáků. Konkrétní úkoly žáci řeší v reálném pracovním prostředí nebo za podobných podmínek.

  • Tvorbě jednotných zadání pro školní rok 2011/2012 se věnovalo téměř 600 odborníků ze škol a praxe, kteří připravili celkem 113 jednotných zadání pro tříleté učební obory (kategorie H) i pro učební obory, v nichž se připravují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (kategorie E). Očekáváme, že zadání využije ještě více škol, než loni, kdy to byly zhruba tři čtvrtiny,“ uvádí hlavní manažerka projektu Dana Kočková.

Nový projekt umožní dokončit reformu závěrečných zkoušek

Jednotná zadání pro školní roky 2012/13 a 2013/14 budou vznikat v rámci navazujícího projektu Nová závěrečná zkouška 2, který bude zahájen 1. dubna letošního roku a potrvá do poloviny roku 2014.

Hlavním úkolem nového projektu bude vytvořit jednotná zadání na základě nových výukových dokumentů, aby v roce 2015 mohli novou závěrečnou zkoušku absolvovat všichni žáci, kteří se již učili podle školních vzdělávacích programů.

Projekt přinese i další novinky. „Systém pro písemnou zkoušku bude nastaven tak, aby si škola mohla vybrat, zdali budou žáci písemnou zkoušku realizovat na počítači, nebo ji budou jako doposud psát na papír,“ říká zástupce manažerky projektu Libor Berný a dodává, že zájem škol o elektronickou formu písemné zkoušky stoupá spolu s tím, jak se zkvalitňuje vybavení počítačových učeben.

Dalším krokem vpřed bude zavedení e-learningového vzdělávání pro členy autorských týmů. Ti se díky tomu naučí distančně vytvářet jednotná zadání v informačním systému a dále s nimi pracovat.

Po dokončení přípravy by nová závěrečná zkouška měla být zavedena povinně pro všechny školy, které vyučují učební obory. Stane se tak zřejmě od školního roku 2014/15 a bude k tomu třeba novelizovat školský zákon.

Další informace na www.nzz.nuov.cz

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu e-mail: dana.kockova@nuov_cz, tel.: 274 022 411 Mobil: 724 652 205
  • RNDr. Libor Berný, manažer pro informační systém NZZ e-mail: libor.berny@nuov_cz, tel.: 274 022 136

Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

Projekt Nová závěrečná zkouška řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.