Jednotná zadání pro všechny obory byla zveřejněna

Jednotná zadání jsou od konce března k dispozici v informačním systému nové závěrečné zkoušky na adrese: https://skoly.nzz.nuov.cz:4443

V systému jsou zveřejněna zadání pro všechny zkoušky – písemnou, ústní i praktickou. Školy tedy mohou začít připravovat závěrečné zkoušky pro své žáky.

  • V tomto školním roce to je poprvé, co už nemohou použít vlastní zadání. Podle nedávno schválené novely školského zákona je povinností školy využít pro závěrečné zkoušky jednotná zadání připravená v Národním ústavu pro vzdělávání. Jednotné zadání má škola použít v celém rozsahu, nikoli jen pro některou část zkoušek.