Informační systém

Funkce informačního systému nové závěrečné zkoušky:

  • Probíhá v něm tvorba témat jednotných zadání a také veškerá komunikace mezi autory a editory. Schválená témata se pak vkládají do databáze.
  • Prostřednictvím informačního systému jsou zpřístupňována témata, která školy využívají při přípravě závěrečných zkoušek.
  • Informační systém obsahuje modul pro e-learningové vzdělávání učitelů, autorů a editorů (link).
  • Informační systém má software pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Ten umožňuje úpravy vzhledu a formátu jednotných zadání závěrečných zkoušek bez změny jejich obsahu. Je možné změnit velikost, barevnou paletu či sytost obrázků, upravit velikost písma, změnit orientaci stránky nebo měřítko zobrazení.
  • Inovace systému, která byla dokončena v červnu 2015, umožní žákům skládat písemné zkoušky online.