Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy

Dne 31. října předala HK ČR za účasti ministra školství Dalibora Štyse již po osmnácté ocenění nejlepším absolventům středních škol v technických a řemeslných oborech.  Zároveň ocenila vítěze soutěže o nejlepší samostatné odborné práce, která proběhla v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstva průmyslu a obchodu, Národního ústavu pro vzdělávání a Národního centra Europass. Ve třech dnech HK ČR oceňuje celkem 274 nejlepších absolventů z celé České republiky. Nejvíce jich je z elektrotechnických oborů, dále pak z technických oborů v automobilovém průmyslu, či z oboru Instalatér. Dne 31. 10. byli oceněni studenti technických a řemeslných oborů, v dalších dnech budou následovat gastronomické obory a služby. Spolu s absolventy dostalo čestné ocenění i více jak 50 škol za výbornou přípravu absolventů v odborném výcviku.

„HK ČR dlouhodobě upozorňuje na propad počtu absolventů technických oborů v nejbližších letech. Jsem velmi rád, že jsme mohli ocenit tolik mladých lidí, kteří určitě nebudou mít problém najít uplatnění na trhu práce,“ prohlásil prezident HK ČR Petr Kužel.

Součástí slavnostního odměňování bylo také vyhlášení nejlepších samostatných odborných prací, kterých se letos do soutěže přihlásilo 57. Šlo o práce z 12 oborů vzdělání, v nichž jednotné zadání obsahuje samostatnou odbornou práci (SOP). Hodnoticí komise složená ze zástupců Národního ústavu pro vzdělávání a HK ČR odměnila 18 nejlepších prací, které svou kvalitou dokazují vysokou úroveň autorů z řad absolventů učebních oborů.

Vůbec nejvíc prací poslaly do soutěže školy v oboru Kuchař – číšník, Kadeřník a Cukrář. Další obory, jako Umělecký kovář a zámečník, Kovář a podkovář nebo Umělecký keramik, byly méně zastoupeny. „Žáci učebních oborů ukázali, že si se zpracováním tématu vědí rady a dokáží najít a dobře vybrat potřebné informace. Přitom také uplatňují svou invenci a hledají netradiční řešení,“ říká o letošním ročníku členka hodnoticí komise Taťána Vencovská. Soutěž samostatných odborných prací vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a jde o její druhý ročník.