Databáze témat pro novou závěrečnou zkoušku se rozšiřuje

Autorské týmy, které pracují v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2, se v současnosti soustřeďují na tvorbu nových témat, z nichž se sestavují jednotná zadání. Celkový počet témat pro zkoušku písemnou, praktickou a ústní, která jsou obsažena v databázi, se tak zvýší přibližně o třetinu - z dnešních cca 6 000 na 9 000.

Nejvíc nových témat vznikne v oborech vyučovaných na velkém počtu škol, jako je Mechanik opravář motorových vozidel, Nástrojař, Elektromechanik, Elektrikář, Prodavač, Kuchař-Číšník. Při tvorbě nových témat se týmy snaží, aby zohlednily všechna zaměření daného oboru. Kromě toho ale probíhá také úprava už existujících témat. Data získaná ze škol jsou podnětem k tomu, aby autorské týmy znovu zhodnotily už existující témata jednotných zadání nejen po stránce obsahové a formální, ale také z hlediska jejich náročnosti a vzájemné srovnatelnosti.

Například v oboru kategorie H Elektromechanik pro zařízení a přístroje, se v současnosti dotvářejí témata pro ta zaměření, která se věnují dopravnímu a telekomunikačnímu zabezpečení a problematice drážní a spojovací. „Do autorského týmu jsme přibrali učitele ze škol, kde se tato zaměření učí, a ti se teď seznamují s informačním systémem NZZ_2, se způsobem, jak v něm pracovat, a se strukturou témat,“ upřesňuje editor jednotného zadání Luboš Znamenáček, který působí na Střední škole slaboproudé elektrotechniky v Praze 9. Nově tak vzniknou 4 témata pro zkoušku písemnou i praktickou. Další 4 témata pro tyto zkoušky vzniknou obměnou stávajících témat. „Témata budou podobná, ale konkrétní zadání se změní, budou mít jiné hodnoty i výpočty,“ dodává Luboš Znamenáček. Pro zkoušku ústní se připravuje 20 nových témat, takže jich celkem bude 110. Školy si tak budou moci vybrat 25 otázek podle zaměření, které vyučují.

Trochu jinak vypadá situace např. v oboru kategorie H Krejčí, který obsahuje 2 zaměření: Pánský krejčí a Dámský krejčí. „Protože pánských krejčích se ve školách učí velmi málo, soustředil autorský tým pozornost jen na zaměření Dámský krejčí,“ říká editorka JZ Libuše Burešová z NÚV. Pro něj se vytváří 6 témat pro písemnou zkoušku (3 zcela nová témata a 3 obnovená starší), stejně vypadá doplnění témat pro praktickou zkoušku a v ústní zkoušce přibude 8 nových témat.

Libuše Burešová má jako editorka na starost i jednotné zadání v 3letém oboru kategorie E Šití oděvů, kde se budou připravovat 4 nová témata pro písemnou i praktickou zkoušku. Podobně to proběhne také v 2letém oboru kategorie E Šití prádla. „Tento obor se vyučuje většinou ve věznicích a výchovných ústavech, v autorském týmu jsou proto dvě učitelky ze školského a vzdělávacího střediska ve Věznici  Pardubice,“ upřesňuje Libuše Burešová. Nová témata pro tento obor už jsou stanovená: dámská domácí halenka, podpasová zástěra s členícími švy, dámské domácí kalhoty, dámský župan. „Pojetí a struktura témat se většinou oproti dřívějšku nezměnily, ale liší se mezi sebou podle kategorie oboru vzdělání,“ říká editorka.

V práci na jednotných zadáních budou týmy pokračovat až do konce tohoto roku. Rozšíření databáze témat je nezbytné, aby i v příštích letech bylo možné z ní čerpat a sestavovat nová jednotná zadání pro každý další termín závěrečných zkoušek.

Zoja Franklová