Ve školním roce 2013/2014 bude dokončena příprava jednotné závěrečné zkoušky pro učně

w04.jpg Praha, 29. srpna 2013 : Příprava nových závěrečných zkoušek pro žáky oborů vzdělání s výučním listem je v závěrečné fázi. Během školního roku 2013/2014 budou připravena jednotná zadání pro všechny obory s výučním listem včetně těch, kde se vzdělávají převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nová závěrečná zkouška stále není povinná, ale kolem 80 procent škol se k ní přidává dobrovolně. Žáci 3. ročníků učebních oborů by se proto měli připravit na to, že ji s velkou pravděpodobností budou na konci školního roku skládat.

„Zkvalitnit přípravu na budoucí povolání i v této vzdělávací oblasti považuje MŠMT za jeden z důležitých úkolů v nadcházejících letech,“ říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Projekt Nová závěrečná zkouška 2, který se reformou zkoušek v těchto oborech vzdělání zabývá, zadalo MŠMT Národnímu ústavu pro vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Tisková zpráva ke stažení

2013_08_29_TZ_NZZ_2_posledni_rok.doc 2013_08_29_TZ_NZZ_2_posledni_rok.doc (105,50 KB)


Nová závěrečná zkouška je v řadě škol náročnější, než tomu bylo v době, kdy si zkoušky připravovaly samy. Obsah zkoušek ovlivňují zástupci podniků, a proto se větší důraz klade na reálnou praxi v oboru. Další novinkou je, že žáci při ústní zkoušce odpovídají nejen na otázky ze svého oboru, ale navíc i na otázky ze světa práce. „Aby při zkoušce uspěli, musí tedy také vědět, jak se hledá zaměstnání a co mají dělat, když se jim to nebude dařit, jaké organizace jim mohou pomoci,“ upřesňuje hlavní manažerka projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dana Kočková z Národního ústavu pro vzdělávání. Další úplně nový prvek představují samostatné odborné práce, které se zatím píší ve 12 oborech. Žáci v nich musí ukázat, že jsou schopni najít pro zadané téma samostatné řešení a to pak obhájit před komisí, v některých oborech dokonce v cizím jazyce. 

Výsledky žáků ukazují, že je pro ně nejtěžší písemná zkouška (průměr známek je 2,9, 11% žáků získalo známku 1 a 6% neuspělo). Poněkud lépe si vědí rady při ústní zkoušce (průměr 2,51, 23% žáků získalo jedničku a 2% neuspěla) a nejlépe si vedou u praktické zkoušky (průměr 2,36, 25% žáků získalo 1 a pouze 2% žáků neuspěla).

Protože závěrečné zkoušky budou v příštích letech skládat žáci, kteří už se učili podle rámcových vzdělávacích programů, jsou jednotná zadání koncipována tak, aby jim odpovídala. V příštích měsících budou týmy pedagogů a odborníků z praxe rozšiřovat databázi témat, z nichž se skládají jednotná zadání. Počet témat, z nichž je možné složit jednotné zadání, se díky tomu zvýší ze současných cca 6 000 na 9 000. Rozsáhlá databáze je předpokladem k tomu, aby se zadání závěrečných zkoušek v tom kterém oboru mohla každý rok obměňovat. Zároveň proběhne revize témat, aby byla podpořena srovnatelná obtížnost. Témata se vkládají do informačního systému, z něhož si pak školy vygenerují jednotná zadání pro své žáky „na míru“. Systém jim totiž dovolí zkombinovat témata tak, aby jednotné zadání odpovídalo užšímu zaměření, v němž se žák učil, a zároveň aby byla zachována stejná náročnost zkoušek.

Předpokládá se, že právní úpravu nové závěrečné zkoušky navrhne MŠMT do nejbližší novely školského zákona.

Další informace na www.nzz2.cz

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu, e-mail: dana.kockova@nuv_cz, tel.: 274 022 411, mobil: 724 652 205
  • PhDr. Zoja Franklová, PR projektu, e-mail: zoja.franklova@nuv_cz, mobil: 724 652 240

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10