30. června na učilištích končí závěrečné zkoušky, většinou je žáci skládali podle jednotného zadání

20. června 2014: Od začátku června probíhaly na školách závěrečné zkoušky v učebních oborech. Školy se mohly dobrovolně rozhodnout, zda je připraví podle vlastních představ, nebo podle jednotného zadání, vytvořeného v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2. Pro jednotné závěrečné zkoušky se rozhodlo 441 škol s učebními obory, což představuje 88 procent, v průběhu června je skládalo celkem 27 064 žáků.

V tomto školním roce je to naposled, co se školy mohly k jednotným zkouškám přidat dobrovolně, v příštích letech už by to mělo být povinné. „Jednotné závěrečné zkoušky pro žáky učebních oborů se zavádějí, aby byla záruka, že všichni absolventi s výučním listem dosáhli určité stanovené úrovně a ovládají své řemeslo. Díky tomu k nim mohou mít zaměstnavatelé větší důvěru,“ říká náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Na tvorbě jednotných zadání se proto podílejí zaměstnavatelé nominovaní Hospodářskou komorou ČR, kteří posuzují, zda zadání odpovídá praxi.


Tisková zpráva ke stažení

2014_06_20_TZ_NZZ_2_zkousky_konec.doc 2014_06_20_TZ_NZZ_2_zkousky_konec.doc (102,50 KB)


Jaké změny přinášejí nové závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky se i nadále skládají ze zkoušky praktické, ústní a písemné. „Praktická zkouška je oproti dřívějšku víc zaměřena na konkrétní úkoly, které odpovídají skutečné praxi. Také v písemné zkoušce žák dostává ke zpracování ucelená témata, nejde tedy o zjištění encyklopedických znalostí, ale o logické zvládnutí oboru. Test je zařazen jen v necelé polovině oborů. Ústní zkouška nově obsahuje i otázky ze světa práce, díky nimž se dá zjistit, jestli je žák připraven pro vstup na trh práce, což je pro jeho uplatnění velmi důležité,“ upřesňuje Dana Kočková z Národního ústavu pro vzdělávání, která je hlavní manažerkou projektu. V některých oborech vzdělání žáci také už v průběhu 2. pololetí 3. ročníku připravují samostatné odborné práce, v nichž navrhují originální řešení zadaného tématu, a to pak obhajují u závěrečných zkoušek.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, která se mimo jiné týká také závěrečných zkoušek v učebních oborech. Novela školám ukládá, aby pro závěrečné zkoušky přebíraly jednotná zadání oborů, které vyučují. Novela by měla začít platit od začátku roku 2015.

Další informace na www.nzz2.cz

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu, e-mail: dana.kockova@nuv_cz, tel.: 274 022 411, mobil: 724 652 205
  • RNDr. Libor Berný, zástupce hlavní manažerky, e-mail: libor.berny@nuv_cz, tel.: 274 022 136

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 111

Projekt Nová závěrečná zkouška 2 řídí MŠMT, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.