Studijní materiál pro vzdělávání editorů a autorů jednotných zadání

Libor Berný, Romana Jezberová, Renáta Drábová, Vít

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,11 MB)


OBSAH

Práce s webovým portálem
Tvůrce JZZZ
Struktura JZZZ v programu Tvůrce JZZZ
Úprava textů v Tvůrci JZZZ

 

Základní informace

Webový portál projektu AIS-Kvalita I slouží pro podporu procesu tvorby a užití jednotných zadání závěrečných zkoušek (dále pouze „JZZZ“ či „dokument“). Centrální části portálu je databanka JZZZ a nástroje pro její správu. Druhou částí portálu je databanka uživatelů zahrnující systém řízení přístupu k jednotlivým JZZZ dle nastavení správci.

Portál je dále integrován s desktopovou aplikací pro editory a autory JZZZ, autorským nástrojem s názvem Tvůrce JZZZ, který umožňuje autorským týmům společně pracovat na tvorbě jednotlivých JZZZ. JZZZ vytvářená pomocí Tvůrce JZZZ jsou ukládána přímo v centrální databance, což umožňuje okamžitý přístup k nejaktuálnější verzi JZZZ všem členům autorského týmu, a skrze portál ve formě PDF dokumentu i všem ostatním uživatelům, které mají přidělená práva na prohlížení JZZZ pro daný obor.

V neposlední řadě je portál určen pro školy, které se účastní projektu a využívají JZZZ při závěrečných zkouškách. Portál školám umožňuje se k projektu přihlásit, vybrat pro daný školní rok obory pro něž plánují využití JZZZ, získat finální verzi JZZZ jak v podobně pro učitele tak v podobě pro žáky, a dále informovat zpětně supervizora projektu a výsledcích a zkušenostech se zkouškami pomocí sady formulářů. Informace zadané do formulářů se ukládají v databázi, přičemž portál umožňuje je exportovat ve formátu CSV pro další zpracování.

 

Portál je na webové adrese http://skoly.nzz.nuov.cz/