NZZ - Vyhodnocení dotazníkového šetření na školách

Romana Jezberová a kol.

PUBLA5_1.jpgNÚOV vydal publikaci, která obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření na školách. Odráží zkušenosti škol s průběhem práce s informačním systémem NZZ a jejich názory na kvalitu zpracování jednotných zadání. Publikace vznikla v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška.


text publikace ke stažení text publikace ke stažení (1,74 MB)