SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech

  1. kategorie oborů vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník a 65-51-H/002 Kuchař číšník pro pohostinství
  2.  kategorie oborů vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření kuchař a  65-52-H/001 Kuchař
  3.  kategorie oborů vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření číšník, servírka a 65-53-H/001 Číšník - servírka

Podmínky soutěže
Škola přihlásí do soutěže žáka a jeho SOP formou přihlášky, kterou vyplníte zde:
Po jejím vyplnění se dostanete na stránky projektu NZZ.

Elektronická přihláška

Škola zašle poštou nejvýše 1 soutěžní práci do každé ze tří kategorií oborů vzdělání - jedná se o tištěnou svázanou barevnou kopii SOP.

Termín odeslání SOP: do 31. 5. 2012
Práce obdržené po tomto datu nebudou posuzovány.

Adresa:
Ing. Taťána Vencovská
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 6 Praha 10 – Hostivař

Vyhodnocení zaslaných prací provede odborná komise složená ze zástupců sociálního partnera Hospodářské komory ČR a zástupců autorských týmů pro tvorbu příslušných jednotných zadání. Vyhodnocení proběhne v termínu od 10. 6. - 20. 6. 2012.

Výsledky soutěže budou odeslány do škol v termínu od 20. 6. - 30. 6. 2012, rovněž budou zveřejněny na webových stránkách projektu NZZ.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v září 2012 společně s vyhlášením nejlepších absolventů učebních oborů Hospodářskou komorou ČR.

 Kritéria pro posuzování SOP
Sledován bude zejména odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu, využití netradičních surovin, moderní či zdravé menu, grafické zpracování, dodržení všech bodů zadané osnovy atd.