Slavnostní vyřazení budoucích cukrářů, opravářů, kuchařů i číšníků v Albrechticích

29.6.2009     Bruntálský a krnovský deník     str. 2     Zpravodajství     FIDEL KUBA     Absolventům, kteří právě vykonali závěrečnou zkoušku v nové podobě a zvládli ji úspěšně, byly předány výuční listy. Při slavnostním vyřazení obdrželi také certifikáty o absolvování nové závěrečné zkoušky. Region| Severní Morava

Město Albrechtice/ Obřadní síň radnice ve Městě Albrechticích byla místem pro slavnostní vyřazení absolventů Střední školy zemědělství a služeb. Závěrečné zkoušky složili absoventi učebních oborů Cukrářské práce, Opravářské práce a Kuchař -číšník pro pohostinství. Žáci oboru Kuchař-číšník skládali zkoušky podle jednotného celostátního zadání, takže úroveň absolventů by měla být stejná na všech obdobných školách v celé České republice. „Kromě žáků školy úspěšně tuto zkoušku složili také dva absolventi takzvaného dalšího vzdělávání. Ti museli v průběhu jednoho roku vykonat tři zkoušky dílčích kvalifikací,“uvedla Andrea Černá, zástupkyně ředitele na Střední škole zemědělství a služeb ve Městě Albrechticích.