Školení editorů

17. 9. proběhlo v NÚOV poslední ze šesti školení editorů pro přípravu jednotných zadání ve šk. r. 2009/10.

edito01.jpgVšech 52 editorů bylo proškoleno v práci s webovým portálem informačního systému NZZ a zpracování jednotných zadání v programu Tvůrce JZZZ.