Schůzky autorských týmů

V období září – listopad 2010 probíhají první schůzky autorských týmů, které připravují jednotná zadání pro závěrečné zkoušky ve šk. r. 2010/11.

Ke dni 22. 10. 2010 proběhlo 63 schůzek – viz. seznam. V každém autorském týmu jsou zastoupeni vyučující vybraných škol s potřebnými pedagogickými a odbornými zkušenostmi. Členem týmu je rovněž odborník z praxe doporučený Hospodářskou komorou ČR.

Na první schůzce autorské týmy vypořádaly připomínky škol a odborníků z praxe k loňským zadáním, stanovily koncepci a strukturu jednotného zadání 2010/11 a domluvily harmonogram pro jeho zpracování a uložení do databáze informačního systému NZZ. Vytvořená jednotná zadání budou školám zpřístupněna v průběhu března 2011.

 prodavači 15102010_1.JPG prodava__i_15102010_B.JPG

Foto je ze schůzky autorského týmu pro zpracování jednotných zadání prodavačských oborů; schůzka proběhla v NÚOV 15. 10. 2010.