Jednotné zadání pro obor Zámečník

Schůzka autorského týmu se konala 13. 10. 2009 ve Vítkovické střední průmyslové škole a gymnáziu v Ostravě. Tým řídí Mgr. Karel Petrůj z uvedené školy.

Členy týmu jsou Ing. Vladislav Kincel, Ph.D., Ing. Jiří Schreier, Ph.D. a Ing. Hana Žaludová. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 1332 žáků.