První schůzka autorského týmu pro přípravu jednotného zadání pro obory Sklář a Brusič skla

se uskutečnila 29. 10. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání Ing. Jana Kottová.

sklar.jpgV týmu  spolupracují Ing. Libuše Ladýřová ze SPŠ keramické v Karlových Varech a Ing. René Rusín z VOŠ sklářské a SŠ Nový Bor. Závěrečnou zkoušku v těchto oborech bude letos skládat 20 žáků.