Začala příprava jednotného zadání pro obor Optik

První schůzka autorského týmu se uskutečnila 9. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí Ing. Karel Opočenský.

optik.jpgČleny týmu Mgr. Luboš Franek ze SŠ elektrotechnické v Ostravě, Vladimír Jančošek ze SŠ techniky a služeb v Karviné a Miroslav Mencl z Obchodní akademie, Hotelové školy a SOŠ z Turnova. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 79 žáků.