Práce autorských týmů ve školním roce 2011/12

Práce autorských týmů na tvorbě jednotných zadání probíhá podle harmonogramu .