Porada editorů jednotných zadání 2009/10

Porada se uskutečnila v NÚOV 1. 7. 2009. Zúčastnili se jí editoři, kteří řídí autorské týmy pro tvorbu jednotných zadání ve školním roce 2009/10.

 

Tvorba jednotných zadání pro školní rok 2009/2010 probíhá s využitím autorského nástroje „Tvůrce JZZZ“. Jednotná zadání vytvářená pomocí Tvůrce JZZZ jsou ukládána přímo v centrální databance, což umožňuje všem zpracovatelům příslušného jednotného zadání (členům autorského týmu) okamžitý přístup k jeho nejaktuálnější verzi. Skrze webový portál informačního systému NZZ mají k JZZZ přístup (ve formě PDF dokumentu)  i ostatní uživatelé na základě přidělených práv na prohlížení JZZZ pro daný obor.

Na tvorbě jednotného zadání se podílí autorský tým, jehož členové mají  přesně rozděleny pravomoci, činnosti a odpovědnosti a jsou pro práci v Tvůrci JZZZ proškoleni.    

 Přehled JZZZ a editorů 


P1010102.jpg