Pokyny pro formální úpravu jednotných zadání

Na základě častých chyb ve formální úpravě nabízíme pokyny, jak postupovat.

Jednotná formální úprava
1 JZZZ = 1 úprava !!!
Výchozí písmo Century Gothic 10

Formátování pomocí stylů:
• nadpisy 3 úrovně – písmo velikosti 16, 13, 12
• číslování 3 úrovně
• odrážky 2 úrovně
• výchozí

Nelze použít formát loňského zadání, při kopírování je vhodné nejdříve soubor uložit jako „Prostý text“. Teprve potom nakopírovat a nakonec použít pro formátování nastavený styl „Vlastní styly“ (viz Formátování textů).
Vkládání tabulek není v šabloně, ale tabulky je možné vytvářet – úprava viz Podklady pro tvůrce + Formátování textů.

Formátování textů v Tvůrci JZZZ - informace jsou zde:

web_Formatovani_textu_v_tvurci_JZZZ.doc web_Formatovani_textu_v_tvurci_JZZZ.doc (749,00 KB

Vzor indentifikačních údajů najdete zde:

 web_Identifikacni_udaje_vzor.doc web_Identifikacni_udaje_vzor.doc (164,50 KB)


Časté chyby
• nepoužívání stylů (různé odsazení, odlišné druhy a velikosti písma, ruční číslování a odrážky)
• zalomení stránek a řádků (dbát na správné stránkování, vložit konec stránky, pevná mezera)
• v souvislém textu jednoho odstavce entrování na koncích řádků (nešlo by pak použít styly)
• vložené tabulky nebo obrázky mají špatný formát (pro správnou úpravu viz Podklady pro tvůrce – úprava tabulek)
• nejsou upravené organizační pokyny na podmínky daného oboru
• přesunuté pořadí oddílů, příp. přejmenované nadpisy
• nesmazané informace pod čarou (na závěr)