Od příštího roku mohou učni skládat jednotnou závěrečnou zkoušku

Praha 31. března (ČTK) - Od příštího školního roku budou moci učni všech oborů skládat jednotnou závěrečnou zkoušku. Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) začne od dubna vytvářet zadání zkoušek pro jednotlivé obory, učni budou muset řešit hlavně úkoly z praxe. ČTK to řekla Dana Kočková, která projekt vede.

Jednotné zkoušky skládalo už loni asi 12.000 učňů ze 70 oborů, tedy asi třetina loňských absolventů učilišť. Ústav letos připraví témata a úkoly zkoušek pro zbývajících patnáct oborů, například pro štukatéry, reprodukční grafiky nebo montéry vodovodů.

Zároveň však NÚOV spolu s učiteli a odborníky z praxe aktualizují zadání použitá loni. "Závěrečná zkouška se skládá z části písemné, praktické a ústní a pro každou je třeba vytvořit určité množství témat," uvedla Kočková.

V rámci projektu se budou tvořit závěrečné zkoušky také pro dvouleté učební obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Program, který je spolufinancován z evropských fondů, skončí v roce 2012. Pak prý bude možné jednotnou podobu závěrečných zkoušek uzákonit, dosud totiž jejich zavedení závisí na řediteli školy.

Standardizované zkoušky jsou zaváděny hlavně proto, aby se sjednotila úroveň absolventů. "Při použití jednotného zadání už nebude možné, aby škola něco podstatného z oboru vynechala, například protože nemá dostatečné technické vybavení," vysvětlil NÚOV.

Zkoušky jsou zaměřeny víc na praxi, učni budou v praktické části řešit reálné úkoly z provozu. Také při ústní části zkoušky budou zkoušející zjišťovat, jestli má žák představu o praktickém uplatnění. Žáci některých oborů budou také muset ve výuce samostatně vytvořit nějakou odbornou práci a tu pak při zkoušce obhájit.

 

31.3.2009    ČTK       Zpravodajství