Projekt Kvalita I – NZZ (2005 – 2008)

O vznik nové závěrečné zkoušky se staral Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV).

NZZ02.jpgCílem nové koncepce závěrečných zkoušek je přispět ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů tříletých učebních oborů a prestiže učňovského školství V rámci projektu vznikala postupně jednotná zadání pro obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (tzv. obory vzdělání kategorie H), a to pro šířeji profilované obory, které budou tvořit novou soustavu oborů vzdělání, v níž jich bude cca 70. Tato jednotná zadání se prakticky ověřovala při závěrečných zkouškách na pilotních školách. V závěru projektu skládalo závěrečné zkoušky podle nového konceptu 12 000 žáků .


Průběh:

Jednotná zadání vytvářely řešitelské týmy, v nichž pracovali zástupci škol, odborníci z praxe (zástupci zaměstnavatelů) a odborní garanti z NÚOV. Ti všichni se museli dohodnout, co je v tom kterém oboru nejpodstatnější a to se pak stalo obsahem závěrečné zkoušky.

Počet oborů vzdělání, pro něž byla připravena jednotná zadání i počet pilotních škol, kde se ověřovala se postupně rozšiřoval:

- Ve školním roce 2004/2005 proběhlo pilotní ověřování jednotného zadání v 8 oborech na 80 školách. Závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání skládalo více než 2 500 žáků.  

- V roce 2005/2006 bylo vytvořeno 19 jednotných zadání, která se ověřovala na 134 školách a závěrečnou zkoušku podle nich skládalo cca 6 014 žáků.

- Ve školním roce 2006/2007 bylo do projektu zařazeno už 41 jednotných zadání a jejich ověřování proběhlo na 200 školách. Závěrečnou zkoušku skládalo novým způsobem cca 10 000 žáků.

- Na konci projektu ve školním roce 2007/2008 byla jednotná zadání připravena pro všechny obory s výučním listem (celkem 70), což vytváří podmínky pro celoplošné zavedení nové závěrečné zkoušky.

 

Šetření mezi školami a zaměstnavateli

Webové stránky projektu Kvalita I – Nová závěrečná zkouška