Monitorování práce s webovým portálem IS NZZ na školách

Věra Vašáková a kol.  Vydal Národní ústav odborného vzdělávání  Praha, 2009

text publikace text publikace (288,36 KB)


ISNZZ.jpgPracovníci NÚOV uskutečnili v červnu 2009 ve vybraných školách monitorovací návštěvy, během nichž zjišťovali zkušenosti s přípravou zadání závěrečných zkoušek podle podkladů získaných prostřednictvím informačního systému NZZ.  Získané poznatky byly zaznamenány do elektronického dotazníku a následně statisticky zpracovány a vyhodnoceny.