Metodika tvorby jednotného zadání pro školní rok 2011/2012

Obsahuje metodické pokyny pro práci autorských týmů, které připravují jednotná zadání závěrečných zkoušek 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie H a E

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2011/2012 obory vzdělání kategorie H

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2011/2012 obory vzdělání kategorie E


Při tvorbě JZZZ budou editoři rovněž využívat:

  • Připomínky škol a odborníků z praxe k jednotnému zadání 2010/2011.
  • Vzdělávání tvůrců jednotných zadání, podklady (obory H) – metodický materiál v tištěné podobě.
  • Program Tvůrce JZZZ určený pro zpracování jednotného zadání.
  • Přístup do webového portálu integrovaného informačního systému nové závěrečné zkoušky (dále IIS NZZ), ve kterém lze Vaše jednotné zadání kontrolovat ve formátu PDF na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz/admin/.
  • Přístup k jednotnému zadání Vašeho oboru vzdělání ze školního roku 2010/2011 – v IIS NZZ).
  • Přístup k jednotnému zadání modelového oboru vzdělání 29-52-H/001 Mlynář v integrovaném informačním systému nové závěrečné zkoušky.
  • Kvalifikační standard úplné kvalifikace Vašeho oboru vzdělání – v elektronické podobě.

Publikace byly připraveny v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška. Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.