Metodika tvorby jednotného zadání oborů kategorie H

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Úvod--------------------------------------------------------------------------------------5
1.      Organizace tvorby jednotného zadání-------------------------------------6
1.1    Harmonogram tvorby jednotného zadání---------------------------------6
1.2    Činnost autorského týmu-----------------------------------------------------9
1.3    Kontakty pro tvorbu JZZZ---------------------------------------------------14
2.      Náležitosti jednotného zadání----------------------------------------------16
2.1    První schůzka autorského týmu------------------------------------------16
2.2    Podoba jednotného zadání--------------------------------------------------20
2.2.1 Práce s kvalifikačním standardem----------------------------------------20
2.2.2 Tvorba témat jednotlivých zkoušek---------------------------------------20
2.2.3 Zařazení otázek ze světa práce do ústní zkoušky--------------------25
2.2.4 Možnost zařadit do JZZZ samostatnou odbornou práci--------------25
2.2.5 Školní část závěrečné zkoušky v jednotném zadání-----------------26
3.      Zpracování jednotného zadání v programu Tvůrce JZZZ------------28
3.1    Přípravná práce editora se strukturou jednotného zadání------------28
3.2    Zpracování témat autory – 1. etapa tvorby JZZZ-----------------------30
3.3    Dokončení jednotného zadání editorem – 2. etapa tvorby JZZZ----33
3.4    Závěrečná kontrola jednotného zadání------------------------------------35
Příloha č. 1     Obecný přehled ze světa práce---------------------------------36
Příloha č. 2     Samostatná odborná práce-------------------------------------- 37


publikace ke stažení publikace ke stažení (418,29 KB)

Publikace byla připravena v rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška. Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky