Metodické semináře pro školy

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme v pondělí 15. 2. 2010 odeslali pozvánku na metodické semináře „Jednotné zadání závěrečné zkoušky 2009/10“, které se uskuteční v březnu a dubnu 2010.

Semináře jsou určeny pro učitele, zastupující školu v daném oboru vzdělání. Seminář povede vedoucí autorského týmu, který připravoval příslušné jednotné zadání.

Program seminářů:
1. Projekt Nová závěrečná zkouška - informace o záměrech a výstupech projektu, obecná pravidla pro přípravu a realizaci závěrečné zkoušky podle JZZZ
2. Průběh tvorby daného jednotného zadání - složení autorského týmu, práce v programu Tvůrce JZZZ, postup tvorby JZZZ, soulad JZZZ s kvalifikačním standardem
3. Koncepce, struktura a obsah jednotného zadání - témata písemné, praktické a ústní zkoušky, organizační pokyny, technická dokumentace, hodnocení
4. Práce s JZZZ ve škole - přístup školy k JZZZ, bezpečné nakládání s JZZZ na škole, poskytování zpětné vazby


Vysvětlující informace k metodickým seminářům pro školy

Každému datu (termínu) v pozvánce odpovídá jeden seminář. Číslicemi 1-4 v pozvánce jsou označeny pouze body programu – tzn. jedná se o jeden seminář s programem o 4 bodech, kterého se může zúčastnit pouze jeden zástupce dané školy! Omlouváme se tímto za možné nedorozumění.