Jednotná zkouška pro učně

1.4.2009  Haló noviny, str. 2 PRAHA - Od příštího školního roku budou moci učni všech oborů skládat jednotnou závěrečnou zkoušku. Národní ústav odborného vzdělávání ( NÚOV ) začne od dubna vytvářet zadání zkoušek pro jednotlivé obory, při nichž učni budou muset řešit hlavně úkoly z praxe.

Vloni jednotné zkoušky skládalo asi 12 tisíc učňů ze 70 oborů, což je zhruba třetina loňských absolventů. Letos ústav připraví témata a úkoly zkoušek pro zbývajících patnáct oborů, například pro štukatéry, reprodukční grafiky nebo montéry vodovodů. Zkoušky jsou zaměřeny víc na praxi, učni budou v praktické části řešit reálné úkoly z provozu.