Jednotná zadání 2011/2012 jsou školám k dispozici

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky 2011/2012 jsou zpřístupněna na webovém portálu https://skoly.nzz.nuov.cz/

Změny na kartě školy informačního systému NZZ provádí Petr Kos: petr.kos@nuv_cz.

 

Kontakty pro Vaše dotazy:

Dana Kočková, hlavní manažerka projektu

dana.kockova@nuv_cz  

tel.:  274 022 411, 724 652 205 

Hana Hušáková, zástupce hlavní manažerky

hana.husakova@nuv_cz

tel.:  274 022 424