Informační bulletin NZZ

Informační bulletin projektu přináší aktuální informace o přípravě nové závěrečné zkoušky v tomto školním roce. Vychází jako součást bulletinu Odborné vzdělávání.

   Není toho málo, co se jaksi samozřejmě požaduje od odborného vzdělávání. Celkem jasný je důraz na kvalitu, stejně tak si málokdo dovolí zpochybnit potřebu srovnatelnosti a transparentnosti výstupů, tedy toho, co lidé po absolvování skutečně umí. Odborné vzdělávání ale musí brát v úvahu také uplatnění absolventů a to klade vysoké nároky na partnerství se zaměstnavateli. Konečně postupné zvyšování autonomie škol (například při tvorbě školních vzdělávacích programů) automaticky vede k nutnosti vyšší zodpovědnosti za výsledky. Kdybych měl uvést jedinou z aktivit ústavu, kde se daří všechny tyto atributy úspěšně naplňovat, pak budu bez zaváhání jmenovat projekt nových závěrečných zkoušek v učebních oborech.  

Miroslav Procházka, ředitel NUOV