Informace o proběhlých metodických seminářích k jednotným zadáním

Pro učitelé, kteří připravují závěrečné zkoušky,  byly v březnu a dubnu uspořádány metodické semináře k jednotlivým jednotným zadáním závěrečných zkoušek. Každá škola měla možnost na seminář vyslat svého zástupce.  Celkem se uskutečnilo 64 seminářů, zhruba polovina v  SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 a polovina ve SŠ informatiky a  spojů v Brně.

Každý seminář vedl editor - vedoucí autorského týmu, který připravoval příslušné jednotné zadání. Editor a přítomní autoři představili vytvořené jednotné zadání, informovali o průběhu jeho tvorby a odpovídali na dotazy vyučujících. Přítomen byl rovněž zástupce řešitelského týmu projektu, který přednesl základní informace o projektu NZZ a přístupu škol k jednotným zadáním. Většina účastníků hodnotila prezentované jednotné zadání příznivě jako významnou podporu odborných škol.

P1010452.jpg

Účastníci seminářů obdrželi metodický materiál pro přípravu škol na realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

http://www.nuv.cz/nzz/realizace-zaverecne-zkousky-podle-jednotneho-zadani

 

Máte-li zájem o zaslání uvedeného materiálu, napište si prosím o něj na adresu eva.davidova@nuov_cz.