Informace o přístupu škol do informačního systému NZZ

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme odeslali dopis s pokyny pro stažení jednotných zadání 2009/10 v informačním systému NZZ.

Pro školy, které byly zapojeny do projektu Kvalita I, platí přístupové údaje z loňského roku ("pilotní školy"), ostatní školy dostávají tyto údaje v přiložené bezpečnostní obálce ("nepilotní školy").


PILOTNI_SKOLY_dopis.doc (144,50 KB)
NEPILOTNI_SKOLY_dopis.doc (144,50 KB)