Dopis ředitelům SOŠ a SOU

Dopis NÚOV ze dne 1. 9. 2010 ředitelům SOŠ a SOU.  Informace pro školy o přípravě jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2010/11

dopis ředitelům SOS a SOU (534,25 KB)