Co připravujeme ve školním roce 2011/12

Ve školním roce 2011/2012 se připravuje 113 jednotných zadání pro 122 oborů kategorie H a 53 oborů kategorie E. Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání povede 68 ředitelů a učitelů odborných škol a odborných pracovníků (garantů) NÚV. Tvorba jednotných zadání bude probíhat podle harmonogramu tak, aby zadání byla zpřístupněna školám v březnu 2012.

 JZZZ_pro_obory_E.doc (48,00 KB
 JZZZ_pro_obory_H.doc (77,50 KB)