Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Chemik

se poprvé sešel 4. 11. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání je RNDr. Vlasta Bucharová.

chemik.jpgV týmu spolupracují Květa Křikavová, Ing. Alena Kotlíková a Martina Prknová ze SŠ-COPt v Praze 9 a Ing. Jarmila Tyšerová z ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 18 žáků.