Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Mechanik hudebních nástrojů-strunné nástroje

se poprvé sešel 9. 11. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání je RNDr. Zuzana Dvořáková.

hunastroje.jpgV týmu spolupracují Bc. Štěpán Gubran, Bc. Jiří Pátek a Milan Straka z ISŠ v Chebu.