Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Mechanizátor lesní výroby

se poprvé sešel 26. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Ing. Jaromír Hout, Česká lesnická akademie Trutnov – SŠ, VOŠ

V týmu spolupracují Ing. Jiří Franc z téže školy a Ing. Jan Vachel ze SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice. Závěrečnou zkoušku v těchto oborech bude letos skládat 180 žáků.