Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Zahradník

se poprvé sešel 23. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Ing. Karel Opočenský, CSc..

zahradnik.jpgV týmu spolupracují Ing. Eva Klabanová ze SŠ zahradnické v Litomyšli, Vladislav Vaníček ze SŠ zahradnické v Kopidlně, Ing. Pavel Skopal ze SOU v Uherském Brodě a Ing. Jaroslav Šrámek ze SŠ služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové.
Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 344 žáků.