Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Automechanik

se poprvé sešel 21. 10. 2009 v SOŠ a SOU Praha 10. Tým řídí Václav Poc z hostitelské školy.

automecha.jpgJeho spolupracovníky při přípravě jednotného zadání jsou Ing. Karel Vondrák a Zdeněk Chvojka ze SOŠ a SOU Praha 10, Ing. Miroslav Turek a Ing. Luboš Romanowski ze SOŠ dopravní a SOU Ostrava-Vítkovice,  Ing. Jaroslav Kašpar, Ing. Miroslav Vaněk, Josef Pikl, Petr Moravec a Ing. Vilém Mathesus ze SPŠ dopravní v Plzni, Ing. Milan Chylík, PaedDr. Zdeněk Ondráček a Ing. Jiří Gála z ISŠ automobilní v Brně, Bc. Milan Fedorko a Drahoš Hanč z ISŠ ve Vysokém nad Jizerou, Ing. Karel Beran, Milan Horníček, Petr Kaleja a René Macek     ze SOŠ a SOU automobilního v Ústí n. Orlicí. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 3 638 žáků.