Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Kadeřník

se poprvé sešel 19. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí PaedDr. Věra Němcová.

kadernik.jpgČlenkami týmu jsou Ing. Miroslava Mertlíková ze SŠ potravinářské a služeb v Brně,  PaedDr. Marcela Šubertová ze Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě a Bc. Helena Siwková ze SŠ obchodu a služeb v Jihlavě. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 2 461 žáků.