První schůzka autorských týmů oborů Pekař a Cukrovinkář-pečivář

Týmy pro tvorbu jednotných zadání závěrečné zkoušky se poprvé sešly 29.9.2009 v NÚOV pod řízením Ing. Jany Nováčkové.

cukrar.jpgJejími Spolupracovnicemi jsou Ing. Ema Baboráková a Ing. Eva Ježková ze SŠ potravinářské ve Smiřicích, Ing. Libuše Hajná ze SŠ hotelové a služeb Kroměříž, Ing. Eva Hrušková a Iveta Martinů ze SOU potravinářského v Jílovém u Prahy, Mgr. Kateřina Valentová a Mgr. Sylva Guziková Sedláčková ze SOŠ obchodu a služeb v Olomouci, Hana Hendrychová a Marcela Rymlová ze SŠ v Opavě. Závěrečnou zkoušku bude letos skládat 164 žáků oboru Pekař a 16 žáků oboru Cukrovinkář-pečivář.