Jednotná zadání v oborech Řezník-uzenář a Sladovník-pivovarník

Autorské týmy, které se poprvé sešly 9. 10. 2009 v NÚOV, řídí   Ing. Jana Nováčková.

sladovnik.jpgJejími spolupracovníky v týmu Řezník-uzenář jsou Ing. František Chovanec a Ing. Peter Schöppel ze

SOU potravinářského Jeseník, MVDr. Jiří Chvála ze SOU a SOŠ potravinářské a služeb v Brně a          Ing. Milada Valentová a Oldřich Podehradský ze SOU potravinářského v Praze 4. V týmu Sladovník-pivovarník spolupracují Mgr. Romana Kábelová a Ing. Jana Lipánová ze SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ v Českých Budějovicích. Závěrečnou zkoušku bude letos skládat 112 žáků oboru Řezník-uzenář  a 4 žáci oboru Sladovník-pivovarník.