Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání pro obory Pracovník v textilním a oděvním průmyslu a Kloboučník

se poprvé sešly 9. 11. 2009 v NÚOV. Týmy řídí Ing. Libuše Burešová.

kloboucnik.jpgNa tvorbě jednotných zadání spolupracují Alena Macečková ze SŠ MESIT v Uherském Hradišti a Ing. Blanka Merklová ze SŠ uměleckořemeslné v Liberci.