Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání pro obory Hutník a Puškař

se poprvé sešly 27. 10. 2009 v SŠ-COP technickém v Uherském Brodě. Editorem jednotných zadání je Ing. Milan Prskavec z NÚOV.

hutnik.jpgV týmu pro obor Hutník  spolupracují Ing. Tibor Smetana a Karel Bednarz ze SŠ v Bohumíně, Stanislav Drozd a Petr Matěj ze SŠ v Ostravě-Kunčicích. V týmu pro obor Puškař to jsou Mgr. Milan Pechal a Bc. Rostislav Navláčil ze SŠ-COPt Uherský Brod, Ing. Jindřich Felkel a Miroslav Buček z ISŠ-COP v Brně. Závěrečnou zkoušku v oboru Hutník bude letos skládat 15 žáků, v oboru Puškař 36 žáků.