90 jednotných zadání na webovém portálu

Ke dni 25. 3. 2012 je na webovém portálu https://skoly.nzz.nuov.cz/ uloženo již 90 jednotných zadání.

Pokud na kartě školy nemáte všechny obory, které vyučujete, prosím pošlete jejich seznam na petr.kos@nuv_cz.